Historie

Osada pod Stránskou skálou je osada severně od Černoviček – nedaleko Stránské skály. Místními označována jako Džungla. Rozkládá se na jihozápadním úpatí Stránské skály na mírně vyvýšené plošině. Černovičky a Stránskou skálu rozděluje dálniční přivaděč.

V prvopočátcích se jednalo o nouzovou dělnickou kolonii zvanou Kolonie pod Stránskou skálou (Kolonie Unter dem Stránskýfelsen). Přesné datování vzniku osady je neurčité. Předpokládá se, že vznikla ve 20. letech 20. století. Na internetových stránkách Encyklopedie dějin města Brna je vznik datován k roku 1935. Ode dne 25. 9. 1946 je osada známa jako Podstránská.

Až do druhé poloviny 60. let 20. století náležela osada ke katastrálnímu území Židenice. Nyní je součástí městské části Brno-Slatina. Celá oblast je v mapách města označována názvem Černovičky-Podstránská.

Více info o Stránské skále lze najít zde