Zasedání zastupitelstva 20.6.2013

Dne 20.6.2013 v 18:00 hod se v sále na Přemyslově náměstí 18 konalo zasedání zastupitelstva MČ Brno – Slatina. Přítomno bylo cca 15 občanů z ul. Podstránské.

Na konci zasedání probíhala diskuze s panem starostou Jiřím Idesem na témata o přetrvávajících problémech v osadě.
  – rekonstrukce sítí a následná oprava vozovky na ulici Podstránská a Černovičky
  – opatření proti zátopám na ulici Podstránská
  – rekonstrukce parku na ulici Podstránská
  – komunikační bariéra mezi MČ Brno – Slatina a osadním výborem (osadníky)
  – problémy s úklidem v kolonii pod Stránskou Skálou

V rámci programu bylo zastupitelstvem hlasováno o probíhající rekonstrukci parku na ul. Podstránská. Finanční prostředky na rekonstrukci byly schváleny již pro rok 2012, a to ve výši 150 000 Kč. Rekonstrukce parku není ještě hotova. Budou zde umístěny tři hrací prvky a v rámci dopadových ploch bude současný kačírek zaměněn za jemnější kamínky. Nebylo bohužel přesně řečeno, v jaké podobě se nachází projektová dokumentace.

Pan starosta také projevil zájem o setkání s osadním výborem a občany v předem projednaném termínu. Taktéž uvedl, že MČ Brno – Slatina je komunikačním kanálem pro osadníky a problémy by měly být řešeny skrz radnici, tedy jednotlivé městské odbory, které přenesou požadavek na příslušné úřady a instituce.

Na konci zasedání byla občany předána petice, kterou podepsalo přibližně 180 občanů. Pan starosta tuto petici převzal a přislíbil, že se k ní vyjádří.

Věřme tedy, že nejpalčivější problémy osady nebudou zapomenuty. Naopak projednávány na příštím zasedání a řešeny ku spokojenosti občanů.

Dále se na zasedání se projednával tento program.

Kontrola plnění usnesení

Hospodaření s rozpočtem
  – Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1Q 2013
  – Rozpočtové opatření č.5/2013
  – Rozpočtové opatření č.6/2013
  – Rozpočtové opatření č.7/2013
  – Rozpočtové opatření č.8/2013
  – Rozpočtové opatření č.9/2013
  – Darování PD nově vzniklým SVJ

Bytový odbor
  – Zrušení záměru prodeje jednotky 546/8 v domě Vyškovská 2,4 v Brně
  – Výsledky VHČ za 1Q 2013
  – Smlouvu o převodu jednotky do vlastnictví v bytovém domě Rousínovská 2,4,6 v Brně
  – Oprava usnesení ZMČ č. VI/14/3b ze dne 25.04.2013

Hospodaření s majetkem
  – Dispozice s pozemkem p.č. 91/1 a části pozemku p.č. 92
  – Dispozice s částí pozemku p.č. 2952/1 a s pozemkem p.č. 2952/5
  – Dispozice s částí pozemku p.č. 2714/1 za účelem dostavby garáží při ul. Slavkovská
  – Dispozice s pozemkem p.č. 37

Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Brna č.28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna

Výbory
  – Kontrolní výbor
  – Finanční výbor

Dotazy, připomínky a podměty

Závěr