Čarodky – 2014

Dne 30.4.2014 v 18:00 se uskuteční akce „ČARODKA“ na náměstíčku ulice Podstránská.

– Soutěž o nejlepší masku (průvod masek se uskuteční v 18:30)
– Opékání špekáčků

Občerstvení pro masky a doprovod ZDARMA

Vezměte sebou dobrou náladu a hudební nástroje

Uzavření křižovatky Olomoucká x Řípská

Z důvodu rekonstrukce křižovatky Olomoucká x Řípská – stavba kruhového objezdu namísto dosavadní světelné křižovatky, se mění organizace dopravy od 15.3.2014.
Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na 30.6.2014.
Potřeba přestavby křižovatky je vyvolána výstavbou projektu Slatina – Zelené město.
V připojené schématické mapce jsou zakresleny stanovené objízdné trasy:
• přivaděč Ostravská – sjezd a nájezd ul. Holzova
• přes Černovickou terasu
Průjezd křižovatkou zůstane zachován po celou dobu výstavby pro městskou hromadnou dopravu. Objízdné trasy zde.

 

Proč třídit odpad

Dne 12.3.2014 byl poslán dopis úřadu MČ Brno Slatina ohledně odvozu odpadu.

Proč třídit komunální odpad?
Protože ho nikdo nevyváží.

Proč nedávat do popelnic na směsný odpad věci které tam nepatří?

Protože když se dá odpad do pytlů na místo určené radnicí, tak tam zkrášluje ulici dalších X dní. Pochybuji, že by se mohlo něco stát přímo ve Slatině, ale ulice Podstránská je místo, které tíží radnici jako kámen. „Čert nám byl tu Podstránskou dlužen“.

Přikládám foto krásného zátiší.
Odpad