Zasedání 13.6.2013

Dne 13. 6. 2013 se na ul. Podstránská konala schůzka osadního výboru.

Bylo dohodnuto občany Podstránské a Černoviček:

Na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 20. 06. 2013 v 18 hod. přednese zástupce osadního výboru požadavek na opravu kanalizace a následné položení vozovky. Zástupce osadního výboru také požádá, aby se daná problematika zanesla do programu příštího zasedání MČ Brno-Slatina.

Osadníci se rozhodli sepsat petici dotýkající se výše popsané problematiky. Tímto chtějí podpořit zařazení oprav do programu následujícího zasedání. Petice bude dne 20. 06. 2013 předána na konci jednání zastupitelům městské části.

Bude-li oprava kanalizace a následné položení vozovky zařazeno do příštího zasedání MČ Brno-Slatina, budou moci občané na konci jednání položit dotazy, připomínky a podněty. Nelze totiž vznést dotaz k tématům mimo program zastupitelstva.