Pronájem objektu č.1097 Černovičky 36a

Dne 10.10.2013 byl na úřední desce MČ Brno-Slatina vyvěšen záměr na pronájem objektu č. 1097, adresa Černovičky 36a (bývalý kulturní dům), za minimální nájem ročně 400.000,- Kč, bez DPH, na dobu max. 15 let, s možností uzavření kupní smlouvy k nemovitosti (č.j. MCBSLA/05536/13/MO/Hof).

Připomínky, náměty, žádosti, mohou zájemci zaslat na majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina do 11.11.2013.

Vyzývám osadní výbor k posouzení možnosti využít objekt pro účely kulturního a sportovního vyžití obyvatel Osady, ale samozřejmě i dalších. Podmínky pronájmu pro využití těm, kteří objekt vybudovali a jejich potomků, by přitom samozřejmě měly být jiné než pro podnikající subjekty.