Odpadky do přírody nepatří

Tráva, plevel, dřevo, papír, kámen… s tím vším si příroda dříve či později poradí. Jeden by se ale divil, co vše lze nalézt na volných prostorách v těsné blízkosti Podstránské ulice. V prudkém svahu za rodinnými domky se vyskytuje nevyužitý soukromý pozemek.
Tato lokalita prozatímně zpřístupňuje autem zahrady (které patří k domům na Podstránské), ale také vybízí např. místní pejskaře k vycházkám. To, že je tam spousta igelitových obalů a PET láhví asi nikoho nepřekvapí. Dá se tam však najít i lednička či matrace. Nemile mě překvapilo, že i nad naším pozemkem je odpad, který tam ještě loňský rok nebyl. Rozhodla jsem se tedy alespoň ten kousek nad naší zahradou vyčistit. Sbírku plastových kýblů, polystyrénů, igelitových sáčků, obalů, hader, drátů a PETek doplnila i kovová hadice od sprchy. Vše jsme s přítelem vyvezli před kontejnery na ulici Podstránská. Každý čtvrtek jsou totiž odsud veškeré odpadky vyváženy. Každý z nás má možnost sem přidat „svůj“ pytel haraburdí. Již posbíraný odpad jsem vyfotila u popelnic. Stejně tak jsou nafoceny některé odpadky, které stále leží za zahrádkami na Podstránské ulici – podívejte se na ně ZDE.
V závěru lze jen dodat, že lidé mnohem raději odhodí odpad do již odpadky znečištěného prostředí a takto vznikají a zvětšují se nelegální skládky. A skutečně nechci mít černou skládku za domem! Nechci, aby se škodliviny vsakovaly do půdy a putovaly až na naši zahradu. Jedná se sice o soukromý pozemek… nedělejme však na něm skládku. Doufejme, že majitel soukromého pozemku – Milan Hudec z Líšně – najde brzy využití pro svůj pozemek a bude se o něj starat. Hanka Kned.

Žádost o snížení ceny pozemků

Po předchozí domluvě na zasedání jsme dne 14.5.2013 jsme poslali panu starostovi žádost o snížení cen pozemků na ulici Podstránská.
V dopise pana starostu žádáme o projednání snížení kupní ceny pozemků na ul. Podstránská. V současné době je vlastníkem Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno.
Jedná se o pozemky v prudkém svahu za rodinnými domy. Mnohé z těchto pozemků jsou neudržované či ve zdevastovaném stavu.
Pro příklad lze uvést, že nejnižší bod pozemku parcely číslo 269/1 se nachází v nadmořské výšce 270 m n. m. a nejvyšší bod dané parcely leží ve výšce 280 m n. m. Rozdíl tedy činí 10 m při délce zahrady cca 20 m.

Pronájem objektu č.1097 Černovičky 36a

Dne 10.10.2013 byl na úřední desce MČ Brno-Slatina vyvěšen záměr na pronájem objektu č. 1097, adresa Černovičky 36a (bývalý kulturní dům), za minimální nájem ročně 400.000,- Kč, bez DPH, na dobu max. 15 let, s možností uzavření kupní smlouvy k nemovitosti (č.j. MCBSLA/05536/13/MO/Hof).

Připomínky, náměty, žádosti, mohou zájemci zaslat na majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina do 11.11.2013.

Vyzývám osadní výbor k posouzení možnosti využít objekt pro účely kulturního a sportovního vyžití obyvatel Osady, ale samozřejmě i dalších. Podmínky pronájmu pro využití těm, kteří objekt vybudovali a jejich potomků, by přitom samozřejmě měly být jiné než pro podnikající subjekty.